Eliminace tepelných mostů v cihelném systému HELUZ

První vrstva zdiva na betonovém základu Z důvodu vylepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva na betonovém základu, kde dochází k tepelným ztrátám ze zdiva, doporučuje společnost HELUZ vyplnit dutiny v cihelných tvarovkách tepelněizolačním materiálem – expandovaným hydrofobizovaným perlitem. Tím získá cihelná tvarovka až 5 x lepší tepelněizolační vlastnosti ve svislém směru. Toto řešení je rychlý, jednoduchý a finančně … Číst dál

Vnitřní nosné zdivo a příčky

Zdění broušených tvárnic (výška 249 mm) Při zdění obvodového zdiva z broušených tvárnic s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi je vhodné zdít i vnitřní nosné zdivo z broušených tvárnic. Zdění je možné provádět  již uvedenými způsoby zdění : nanášení pomocí válce na celoplošné lepidlo namáčením tvárnic do tenkovrstvého lepidla na tenkou spáru na polyuretanovou pěnu HELUZ Zdění tvárnic (výška 238 … Číst dál

Založení 1. řady zdiva

Zdění zahájíme založením rohu dle skladby rohu pro zeď dané šířky. Tvárnice musí být v rovině v obou směrech. Vzniklé kapsy vyplníme tepelně izolační maltou. Pro vazbu rohů se používají vyráběné typy doplňkových tvárnic. Při postupu zdění se tvárnice dořezávají v co nejmenším množství. Tvárnice se řežou snadno a přesně i ruční pilou (lze i strojně okružní … Číst dál

Příprava pro zdění z broušených cihel

Stavba je pro zdění připravena dokončením betonových základů a podkladní betonové desky, na základových pasech uložené, ppř. na základové desce.  Podkladní deska se v místě vyměřené plochy zdiva po jejím očistění opatří penetračním asfaltovým nátěrem a nataví se těžký asfaltový izolační pás chránící zdivo proti vzlínání vlhkosti od základů. Šířka izolačních pásů je vždy celkem min o 150 … Číst dál

Výhody pálených cihel

Cihla – nejstarší umělé stavivo – doprovází člověka už tisíce let. Má tak tedy za sebou dlouhý vývoj, který se v důsledku stále stoupajících požadavků na stavební materiály v posledních dvou stoletích velmi výrazně zrychlil, i když např. dnes stále používaná „cihla plná“ je prakticky stejný výrobek jako před 6 000 lety! Základem veškerých inovací je … Číst dál

Cihly Heluz

Cihly = přírodní materiál, který Vám zajistí úsporné, zdravé a komfortní bydlení. Moderní cihelné bloky dnes splňují požadavky na pasivní a nízkoenergetické stavby. Příkladem budiž unikátní broušené cihly od společnosti HELUZ cihlářský průmysl, které díky svým parametrům umožňují výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů bez dodatečného zateplení. Jde o řadu broušených cihel HELUZ FAMILY splňujících požadavky pro … Číst dál