Cihly Heluz

Cihly = přírodní materiál, který Vám zajistí úsporné, zdravé a komfortní bydlení. Moderní cihelné bloky dnes splňují požadavky na pasivní a nízkoenergetické stavby. Příkladem budiž unikátní broušené cihly od společnosti HELUZ cihlářský průmysl, které díky svým parametrům umožňují výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů bez dodatečného zateplení.

Jde o řadu broušených cihel HELUZ FAMILY splňujících požadavky pro nízkoenergetické stavby již při šířce zdiva 38 cm a při šířce zdiva 50 cm i pro pasivní domy. Zároveň mají tyto cihelné bloky dostatečnou pevnost v tlaku umožňující výstavbu vícepodlažních objektů. Nehořlavost tohoto stavebního materiálu, jeho vysoká požární odolnost, výborné tepelněakumulační a zvukověizolační vlastnosti, schopnost bezproblémově zvládat kolísání vlhkosti vzduchu a optimálně ovlivňovat odérové a elektroiontové mikroklima, to vše vytváří nejlepší podmínky pro vysoký komfort bydlení v cihlovém domě. Další výhodou je snadný technologický postup při realizaci jednovrstvého cihelného zdiva, zajímavé investiční náklady a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

Požadavky na úsporu energií však stále rostou a zároveň s nimi se zvyšují i nároky na stavební materiály tvořící tzv. obálku budovy. Po roce 2020 by se měly stavět pouze domy s téměř nulovou potřebou energie. Společnost HELUZ přizpůsobuje svoji nabídku tomuto trendu, inovuje své výrobky a nyní přichází na trh s unikátním produktem, broušeným cihelným blokem s integrovanou tepelnou izolací. Projekt, v jehož rámci produkt vznikl, byl realizován ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT v programu Výzkum a vývoj nové generace cihelných prvků jednovrstvého zdiva a byl podpořen z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Unikátní výrobek s názvem HELUZ Family 50 2in1 vznikl spojením broušených cihel HELUZ Family 50 s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu a polystyrenu, nejčastěji používaného izolačního materiálu, kterým jsou vyplněné dutiny cihelného bloku. Tím se podařilo dosáhnout nárůstu tepelněizolačních vlastností o 40 % při zachování pevnosti cihel 8 MPa. Jednovrstvé zdivo z těchto bloků dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K a s rezervou splní doporučené hodnoty pro nulové a pasivní domy. Výhodou cihelných bloků HELUZ FAMILY 50 2in1 je jejich paropropustnost, která zamezuje hromadění zkondenzované vodní páry, jak tomu může být u nesprávně provedených kontaktních zateplovacích systémů. Díky nové technologii výroby je polystyren je v dutinách pevně fixovaný a i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel. Pro zdění se používá celoplošná tenkovrstvá malta nebo pěna. K cihelným blokům jsou dodávány i doplňkové cihly krajové a krajové poloviční.

HELUZ Family 50 2in1 je správnou volbou pro ty, kteří chtějí bydlet bezpečně, komfortně a s minimálními náklady. Cihla ve své nejnovější podobě jim to umožní.