Eliminace tepelných mostů v cihelném systému HELUZ

První vrstva zdiva na betonovém základu

Z důvodu vylepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva na betonovém základu, kde dochází k tepelným ztrátám ze zdiva, doporučuje společnost HELUZ vyplnit dutiny v cihelných tvarovkách tepelněizolačním materiálem – expandovaným hydrofobizovaným perlitem. Tím získá cihelná tvarovka až 5 x lepší tepelněizolační vlastnosti ve svislém směru. Toto řešení je rychlý, jednoduchý a finančně nenáročný způsob jak snížit tepelné ztráty ze zdiva do betonového základu.

Nadpraží, ostění a parapety otvorů

Mezi nosné překlady HELUZ se vkládá tepelná izolace – polystyrén.

Pro zachování mimořádných tepelněizolačních parametrů zdiva z cihelných bloků HELUZ také u ostění okenních a dveřních otvorů, nabízí HELUZ doplňkové cihly krajové a krajové poloviční s kapsou pro vložení tepelného izolantu – extrudovaného polystyrénu, který plynule navazuje na tepelnou izolaci překladu. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Součástí nosného roletového překladu HELUZ pro osazení venkovních stínicích systémů je tepelná izolace umístěná uvnitř překladu z důvodu eliminace tepelného mostu u nadpraží otvorů vnějších stěn. Překlad v kombinaci s doplňkovými cihlami krajovými a krajovými polovičními s kapsou pro vložení tepelné izolace zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Stropní konstrukce

Pro vnější obezdívání stropní konstrukce z keramických nosníků a vložek HELUZ MIAKO se používají keramické věncovky, které vytváří cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem (polystyrénem o tl. min. 100 mm) zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu.