Příprava pro zdění z broušených cihel

Stavba je pro zdění připravena dokončením betonových základů a podkladní betonové desky, na základových pasech uložené, ppř. na základové desce.  Podkladní deska se v místě vyměřené plochy zdiva po jejím očistění opatří penetračním asfaltovým nátěrem a nataví se těžký asfaltový izolační pás chránící zdivo proti vzlínání vlhkosti od základů. Šířka izolačních pásů je vždy celkem min o 150 mm širší než je šířka zdiva. Vyměříme polohu budoucích obvodových stěn a vstupních otvorů. Rovinnost základové desky se proměří nivelačním přístrojem a latí a zjistí se nejvyšší místo základové desky v místech založení zdiva.

První vrstva tvárnic se zakládá na rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty HELUZ,která nesmí být tenčí než 10 mm. Proto se rovina založení zdiva určí na nejvyššímmístě základové desky.  Pro správné založení první vrstvy tvárnic se používá zakládací souprava, na které nastavíme šířku zdiva a výšku spáry zakládací malty (min 10mm). Rozmícháme zakládací maltu a zafixujeme maltou již výškově nastavené platle. Pomocí zakládací soupravy a latě stahujeme maltu do roviny. Takto pokračujeme po celé délce zdiva.