Vnitřní nosné zdivo a příčky

Zdění broušených tvárnic (výška 249 mm)

Při zdění obvodového zdiva z broušených tvárnic s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi je vhodné zdít i vnitřní nosné zdivo z broušených tvárnic. Zdění je možné provádět  již uvedenými způsoby zdění :

 • nanášení pomocí válce na celoplošné lepidlo
 • namáčením tvárnic do tenkovrstvého lepidla na tenkou spáru
 • na polyuretanovou pěnu HELUZ

Zdění tvárnic (výška 238 mm) – klasické zdění na obyčejnou maltu vápennocementovou

Řešení návaznosti nosného zdiva:

Pro zachování tepelně izolačních parametrů obvodového zdiva není vhodné provazovat nosné zdivo s obvodovým do kapes.

Při napojování nosného zdiva na obvodové zdivo namaltujeme cihly i zboku a namaltovanou stranou přisadíme k obvodové zdi. Provazování provádíme v každé druhé vrstvě pomocí dvou nerezových kotev.

Kotvení vnitřního zdiva

pomocí kotev z nerezové oceli, vkládaných do každé druhé spáry obvodového a vnitřního zdiva,

 • kotva zapuštěna do malty (lepidla)

Počet kotev:

 • do zdiva od šířky 200mm včetně 2x kotvy do spáry

Zásady kotvení vnitřního nosného zdiva se zazděnými kotvami

 • do stěny, do které se kotví, je vždy přesah kotev v délce 1/3 celkové délky kotvy,
 • v kotvené stěně zůstávají 2/3 délky kotev v promaltované spáře

Řešení návaznosti vnitřních příček:

 • Při napojování příček (tl.14, 11,5, 8 a 6,5 cm na nosné zdivo namaltujeme cihly i zbokua namaltovanou stranou přisadíme k nosné zdi. Provazování a vyztužení provádíme v každé druhé vrstvě pomocí dvou nerezových kotev.
 • do stěny, do které se kotví, je vždy přesah kotev v délce 1/3 celkové délky kotvy,
 • v kotvené stěně zůstávají 2/3 délky kotev v promaltované spáře
 • Zásady kotvení vnitřních příček kotvami dodatečně šroubovanými do nosného zdiva:
  • Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem při malých rozpětích stropů je možné vyplnit maltou. Je-li rozpětí stropů v délce okolo 4 m a větší (samozřejmě v závislosti na zatížení stropu v daném konkrétním případě), vyplní se mezera z důvodu průhybu stropu stlačitelným materiálem.  Lokálně během stavby zdivo příček zabezpečit dřevěnými klínky a vyplnit maltou nejlépe až při omítání.